top of page

We hebben allemaal een eigen verhaal en door de omstandigheden in onze kinderjaren hebben we bepaalde kwetsuren, overtuigingen en verdedigingsmechanismen gecreëerd. Deze zijn doorgaans onbewust en uiten zich in de verschillende domeinen van je leven, zoals je fysieke, sociale, mentale, emotionele en ook je spirituele realiteit.

In mijn praktijk in Merelbeke begeleid ik mensen in hun proces van bewustwording. In dit proces brengen we de onbewuste delen in ons bewustzijn. Door dit proces zijn we in staat om te groeien en ontwikkelen we ons ware zelf. We worden de schepper van onze eigen realiteit.

Mensen kloppen vaak bij me aan wanneer ze zich in een crisis bevinden. Wanneer de oude wereld niet meer werkt en ‘de nieuwe wereld nog niet bestaat’. In zo'n chaos worden we overspoeld door emoties, zijn we onze gronding (=vertrouwen) kwijt en lijkt het alsof we de controle over ons leven kwijt zijn. Dit schept veel mogelijkheden, een proces van persoonlijke ontwikkeling gaat van start of verdiept zicht.

Mensen verwelkomen en begeleiden in dit proces van ontwaking en persoonlijke ontwikkeling vervult me diep, keer op keer.

Op deze pagina's lees je wat healing precies is, wie er baat bij kan hebben en wat je kan verwachten tijdens een individuele sessie,

Je vindt hier ook meer informatie over energievelden en het persoonlijke groeiproces.

Ik heb de eer gehad om les te krijgen van de wereldvermaarde healer en lesgever Barbara Brennan.

In deze video geeft een ze een zeer inspirerend interview over energievelden. Hoe ze eruit zien, hoe iedereen ze kan waarnemen, hoe een healer juist werkt, wat de verantwoordelijkheid is van de klant en hoe een healer en de klassieke geneeswijzen beter kunnen samenwerken.

bottom of page