top of page

Organisatieopstellingen tussen een kudde Ijslandse paarden

De onderliggende dynamieken in een organisatie, bij jezelf en de ander op het spoor komen

Het doel van opstellingswerk is om vanuit een andere plek, met een meer heldere blik, naar jezelf en je organisatie te kijken. In deze 1-daagse workshop geven we een extra dimensie aan het opstellingswerk door de opstellingen in de natuur te doen tussen een kudde loslopende IJslandse paarden. Omdat hun overleving afhangt van samenwerking, zijn paarden gevoelig aan systeemenergie. Vanuit dit samenzijn met mens, natuur en dier onderzoeken we de onderliggende dynamieken in een organisatie.

Situering

Een organisatieopstelling is een inzichtgevende en oplossingsgerichte methode die ingezet wordt bij organisatieproblemen van allerlei aard. Als je het gevoel hebt dat jouw potentieel of dat van je organisatie niet optimaal benut wordt, dan kan een organisatieopstelling leiden tot nieuwe perspectieven.

De vraagsteller brengt een thema in vanuit zijn positie in de organisatie. Bijvoorbeeld: een manager verkent via een opstelling opties voor een betere organisatiestructuur. Een medewerker probeert erachter te komen waarom de relatie met zijn chef niet werkt. Een consultant gaat na hoe hij zijn opdrachtgever beter kan helpen. 

Een organisatieopstelling heeft het vermogen om zaken aan het licht te brengen die via een andere, meer klassieke aanpak doorgaans verborgen blijven. In functie van het thema kiest de opsteller representanten uit de groep. Deze vertegenwoordigen mensen of zelfs dingen die relevant zijn voor het betreffende thema. Iemand staat bijvoorbeeld voor een collega of voor de toekomst van het bedrijf. Intuïtief geeft de opsteller de representanten een fysieke positie in de ruimte. Op die manier ontstaat als het ware een ruimtelijk beeld van het te onderzoeken thema. Het is vaak verbazend hoe dan bij de representanten allerlei emoties en ervaringen naar boven komen die zijn te herkennen bij de persoon die zij vertegenwoordigen. Dit opmerkelijke fenomeen noemen we de representatieve waarneming. Deze vormt de basis van het verdere opstellingsproces en de uiteindelijke ontknoping. 

Doelgroep

Je kan aan de workshop deelnemen als je belangstelling hebt voor deze manier van werken of als je een thema hebt dat je graag met deze methode wil onderzoeken. Op één dag doen we vier opstellingen.  Als doelgroep denken we bijvoorbeeld aan volgende rollen: coach, leidinggevende, trainer, HR professional, consultant.

Programma

We geven een extra dimensie aan het opstellingswerk door de opstellingen in de natuur te doen tussen een kudde loslopende IJslandse paarden.  Omdat hun overleving afhangt van de samenwerking binnen de kudde, zijn paarden gevoelig aan systeemenergie. Vanuit die gevoeligheid kunnen ze iets extra toevoegen aan het opstellingswerk. De paarden kiezen in de opstelling als vrij element steeds hun eigen plaats. Ervaring met paarden is hiervoor niet nodig.

Het doel van opstellingswerk is om vanuit een andere plek, met een meer heldere blik, naar jezelf en je organisatie te kijken. De rust en de stilte van de natuur en de wijsheid van de kudde helpen ons om bij die plek in onszelf te komen.

Deze dag is een uitnodiging tot integraal aanwezig zijn in jezelf. Vanuit dit samenzijn met mens, natuur en dier onderzoeken we de onderliggende dynamieken in een organisatie.

Programma

 • 9u30: onthaal met koffie en thee

 • 10u: kennismaken met elkaar en met het werk organisatieopstellingen

 • 10u30 - 11u15: integraal aanwezig komen met de paarden

 • 11u15: eerste organisatieopstelling tussen de paarden

 • 12u30 - 13u30: lunch

 • 13u45 - 15u: tweede organisatieopstelling tussen de paarden

 • 15u15 - 16u30: derde organisatieopstelling tussen de paarden

 • 16u30 - 17u: pauze

 • 17u - 18u15: vierde organisatieopstelling tussen de paarden

 • 18u15 - 18u30: afsluitronde

Aangepaste kledij

Gezien we buiten werken is het aangeraden om aangepaste, waterdichte kledij te voorzien die ook vuil mag worden. Voorzie ook laarzen of gesloten schoenen die vuil mogen worden. En zonnecrème bij warm weer indien nodig.

opstellignen tussen de paarden 2.jpg
opstellignen tussen de paarden 3.jpg

Data

18 mei 2021 van 9u30 tot 18u30

23 september 2021 van 9u30 tot 18u30

Deze sessies gaan door in het Paards Paradijs, een prachtig stuk natuurgebied in Boutersem.

Prijs

€ 630,00 excl. BTW

Meer info of inschrijven via HRD Academy 

Subsidiemogelijkheden

 •  

  KMO Portefeuille: HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 20 tot 30% van het bedrag van de training.  Het (eventuele) cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.

 • Vlaams OpleidingsVerlof: HRD Academy heeft een kwaliteitsregistratie behaald voor dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie.  Dat wil zeggen dat werknemers uit de privésector onder bepaalde voorwaarden recht hebben op het Vlaams Opleidingsverlof (vroegere Betaald Educatief Verlof).  

 • Opleidingscheques voor werknemers: je kan opleidingscheques aanvragen voor opleidingen van HRD Academy die geregistreerd zijn in de Opleidingsdatabank van de Vlaamse Overheid.  Op de individuele webfiches van elke HRD Academy staat vermeld indien de opleiding hiervoor erkend is.

 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest. Je krijgt 40 tot 70% van de kosten vergoed.  Opgelet: je moet de premie wel minstens een maand voor aanvang van de opleiding aanvragen.

 • Opleidingscheques Wallonië

 • Werkbaarheidscheque: Eenmanszaken, KMO's en grote ondernemingen kunnen tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.  Nav de Coronacrisis worden deze werkbaarheidscheques tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding waarbij aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van medewerkers.

 • Liberform: Vormingsfonds voor de vrije beroepen

 • Educam: Sectorfonds voor de automotive sector en aanverwante sectoren

 • Co-valent: Vormingsfonds van de sectoren chemie, kunststoffen en life sciences.

 • Logos: Vormingsfonds voor bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226)

bottom of page