top of page

Sessie op afstand

Fysieke afstand hoeft geen barrière te zijn voor energiewerk en healing. Een healingssessie kan zowel persoonlijk als van op een afstand plaatsvinden. Een geoefend healer kan het energiesysteem van de persoon die de healing ontvangt voelen en een healing geven, of de klant zich nu in dezelfde ruimte of aan de andere kant van de wereld bevindt.

Dergelijke lange afstand sessies bieden vele voordelen. Zo hoef je je als klant niet te verplaatsen en is het mogelijk om de healing rustig thuis te ontvangen. Zo kan men tijd besparen, is het niet nodig om onmiddellijk na de sessie naar huis terug te keren en beschikt men over voldoende tijd om de sessie rustig te integreren. Sommige mensen zijn ongetwijfeld meer ontspannen in hun vertrouwde omgeving. Healingsessies worden op deze manier ook toegankelijk voor mensen die zich niet kunnen verplaatsen, bv door een ziekenhuisverblijf.

Dit gegeven kan nogal abstract lijken, maar reeds verschillende malen heb ik zelf, zowel als klant en als healer, ervaren dat energiewerk van op afstand effectief werkt. Er zijn verschillende manieren om deze werkwijze te begrijpen. Verschillende toepassingen in ons dagelijkse leven omvatten immers de overdracht van energie over lange afstanden, bv satelieten. Overal rondom ons verplaatst energie zich over grote afstanden in korte tijd, zoals radiogolven.


Sommigen omschrijven de “levensenergie” die door healers gebruikt wordt als een subtiele energie die “sneller is dan licht energie”.

Vanuit een ander oogpunt “reist” de energie nergens heen, gezien sommigen modellen de wereld beschrijven als zijnde een hologram, waarbij het geheel omvat wordt in elk deel. Tijd en afstand zijn slechts begrippen die helpen bij het definiëren onze werkelijkheid. ‘The Holographic Universe’ door Talbot is in dit verband zeer boeiend.

Dit lijkt misschien een heel abstracte discussie, tenzij men reeds “veranderde staten van bewustzijn” heeft ervaren, waarin de beperkingen van tijd en afstand zijn overstegen. In een meer uitgebreide staat van bewustzijn, kan het intuïtief duidelijk zijn dat fysieke afstand geen belemmering is voor een healing interactie. Velen van ons kennen reeds de ervaring van een soort telepathische verbinding met iemand anders waarbij men voelt wat er gebeurt met de andere persoon. Een energie-healer die een lange afstand healing doet kan de aanwezigheid van de klant voelen en invloed uitoefenen op het energieveld de klant door middel van deze zelfde soort van “aanvoelen”.

Om hierover meer te leren raad ik je aan om Barbara Brennan’s boek “Hands of Light” te lezen.

Een healing sessie op afstand wordt voorafgegaan met een contact via skype of via telefoon

“Wonderen zijn niet in tegenspraak met de natuur, maar alleen in tegenspraak met wat wij van de natuur weten” St. Augustinus

bottom of page