top of page

Surrender t God Within - Eva Pierrakos

Hoofdstuk 1 - lezing 211

Uiterlijke gebeurtenissen als spiege van wat er in je leeft

Hoofdstuk 2 - Lezing 3

De keuze van je lot en de wil om te veranderen

Hoofdstuk 3 - Lezing 5

Geluk voor jezelf tgo geluk als schakel in de levensketen

Hoofdstuk 4 - Lezing 52

Je beeld van God

Hoofdstuk 5 - Lezing 105

Ontwikkelingsfasen in onze relatie tot God

Hoofdstuk 6 - Lezing 75 

De grote overgang in de ontwikkeling van de mens

Hoofdstuk 7 - Lezing 144

Het proces en de betekenis van groei

Hoofdstuk 8 - Lezing 149

De drang tot eenwording

Hoofdstuk 9 - Lezing 145

De roep van de levensstroom

Hoofdstuk 10 - Lezing 158

Het ego en het ware zelf

Hoofdstuk 11 - Lezing 217

Energie en bewustzijn

Hoofdstuk 12 - Lezing 112

Leven in het NU

Hoofdstuk 13 - Lezing 220

Ontwaken uit de opzettelijke verdoving

Hoofdstuk 14 - Lezing 15

Wisselwerking tussen spirituele en materiële werelden

Hoofdstuk 15 - Lezing 197 

Energie en bewustzijn in misvorming kwaad

Hoofdstuk 16 - Lezing 248

Drie principes van het kwaad

Hoofdstuk 17 - Lezing 208

Het ingeboren scheppingsvermogen van de mens

Hoofdstuk 18 - Lezing 200

Het kosmische gevoel

Hoofdstuk 19 - Lezing 244

Wees in de wereld maar niet van de wereld

Hoofdstuk 19 - Lezing 258

Persoonlijke contact met Jezus Christus

bottom of page